Hellige Olga Menighet i Oslo

Annen Virksomhet

+ KorfotoPoliakov

Kirkekoret knyttet til hellige Olga menighet i Oslo inviterer sangglade mennesker til å være med! Alle nybegynnere og viderekomne er velkomne. Ved å synge i koret vil dere ha mulighet til å bli kjent med den ortodokse sangtradisjonen, både nåværende og fra eldre tider, og få mulighet til å lære å lese noter og jobbe med sangteknikk.

Det gjennomføres korøvelser under ledelse av kantor i Hellige Olga menighet, Sergey Polyakov. For mer informasjon - henvendelse til Alevtina Polyakova (mob: 970 61 937, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


+ Konfirmantundervisning

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trosopplæring og innføring i menighetslivet.
For mer informasjon se nyheter.


+ Foredrag og samtalegrupper

For å gjøre den ortodokse troslæren og tradisjonene, kirkens liv og historie kjent holder vi i Hellige Olga menighet foredrag og samtalekvelder både på russisk og norsk.


fotoMariaikon


+ Søndagsskole

Menigheten har tilrettelagt for tradisjonell søndagsskoleundervisning for tre aldersgrupper: barn fra 2 til 6 år, fra 7 til 12 år og ungdom fra 13 år.

De unge og voksne tilbys videre undervisning i kirkeslavisk.


Undervisningen foregår på lørdagene og søndagene og er ment i første rekke for menighetens medlemmer. For innmelding - se innmeldingsskjema

Du kan kontakte søndagsskolen ved Anastasia Darina - mob. 991 52 570 og e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


+ Frivillig arbeid

SubbotnikEn betydelig del av menighetsarbeidet i vår kirke gjøres på frivillig grunnlag. Flere av dere har tatt ansvar for et eller annet arbeidsområde og organiserer selvstendig gjennomføringen av de nødvendige oppgavene. Takk for flott innsats!

For å få bedre oversikt over hva som gjøres - eller bør gjøres - i menigheten, inviterer vi frivillige til en briefing en gang i mellom. Tanken er at vi kan snakke om planene for menighetsvirksomheten både i nærmeste fremtid og i litt lengre perspektiv, drøfte hvem som kan være med på forskjellige prosjekter og hvordan oppgavene kan fordeles. Det er også viktig at dere får mulighet til å reflektere over hva som bør forbedres innen deres arbeidsområde, og det blir spennende å høre om nye ideer og initiativ.

Meld gjerne fra din interesse til frivillig deltakelse til menighetssekretær Larisa Mucina (kontor: 22 20 56 03, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Både gamle og nye frivillige er velkommen!


+ Åpen kirke

Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 i Oslo holdes vanligvis åpen for besøkende på onsdager kl. 14-18. Alle er velkomne til å besøke kirken for bønn og lystenning. I åpningstiden gjennomfører vi noen ganger omvisninger og samtaler med besøkende - derfor kan vi ikke garantere at det alltid er helt stille i kirken.

Kirkens åpningstider annonseres på gudstjenesteliste.