Oslo Tuesday, 21 January 2020

 

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

 2 0 2 0

 Den Hellige Theofani - Herrens Dåp

 Lørdag

 18.01.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 19.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

   

 12:30

 Den store vannvelsignelse

 KS

 Onsdag

 22.01.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

 Søndag etter Theofani    

 Lørdag

 25.01.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 26.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 29.01.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

 Lørdag

 01.02.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 33. søndag etter Pinse  

 Lørdag

 01.02.

 18:00

 Vesper

 KS

 Søndag

 02.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 05.02.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

 Torsdag

 06.02.

 08:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Tolleren og Fariseerens søndag    

 Lørdag

 08.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 09.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 12.02.

 18:00

 Akathist til Jesus Den mildeste leses

 KS

 Herrens frembærelse i Tempelet

 Lørdag

 15.02.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Den fortapte sønns søndag    

 Lørdag

 15.02.

 18:00

 Vesper

 KS

 Søndag

 16.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 19.02.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

 Minnedag for hensovnede    

 Lørdag

 22.02.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og panihida

 KS

 Den ytterste doms søndag. Kjøttforsakelsens søndag    

 Lørdag

 22.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 23.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 26.02.

 18:00

 Akathist til Jesus Den mildeste leses

 KS

 Tilgivelsens søndag. Minne om Adams utdrivelse fra paradiset.  

 Lørdag

 29.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 01.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 

 

 18:00

 Vesper med rite av tilgivelse i begynnelsen av fastetiden

 KS

         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
         
Lørdag 18.01 16:00  Skriftemålet  
    17:00  Vigilie KS
 Søndag 19.01 09:00  Skriftemålet
    10:00  Den guddommelige liturgi KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard