Oslo Thursday, 16 July 2020

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0

 
Vi har foretatt en forsiktig og kontrollert gjenåpning av kirken.
Det er fortsatt nødvendig med påmelding til gudstjenester.
 
 Søndag  26.07.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Ingen ledige plasser.
 
 Lørdag  01.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  NO
          Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Søndag  02.08.  10:00  Den guddommelige litugi  KS
          Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Lørdag  08.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere   
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Søndag  09.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
           Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Lørdag  15.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
          Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Søndag  16.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Kristi forklaring
 Tirsdag  18.08.  18:00  Vigilie  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Onsdag  19.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Lørdag  22.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere  
          - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Søndag  23.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
           Maksimalt 40-50 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Maria hensovelse
 Torsdag  27.08.  18:00  Vigilie  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere  
           - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Fredag  28.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
           Maksimalt 40-50 deltakere  
           - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Lørdag  29.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Maksimalt 40-50 deltakere  
           - påmelding skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Konfirmantmarkering 2019-2020
 Søndag  30.08.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Plassreservasjon kun for konfirmanter og deres gjester.  
     11:20  Bønnestund foran kirken  K/N
         Alle kan delta. Husk avstand på minst 1 meter!  


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Påmelding:

Send kort e-postmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 48 timer før gudstjenesten:
+ Jeg ønsker å delta dd.mm. kl. 00. Fornavn etternavn. Mobilnummer.
(Eventuelt kan man legge til: Vi er 2/3 pers som bor sammen)


Hvis det fortsatt er ledige plasser får du melding om at du er tildelt et numrert plass.
Vennligst reserver ikke plass mer enn på en søndag i måneden - dette for at alle skal få mulighet til å delta i hvert fall en gang.

Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 19 deltakere
         
Lørdag 18 juli 18:00 Vesper KS
Søndag 19 juli 10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard