Oslo Friday, 06 November 2020

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0
 
Grunnet den epidemiologiske situasjonen i landet og i tråd med
myndighetenes råd holder Vår Frelsers ortodokse kirke dørene
stengt fra 9. til 30. november 2020.
 
 
          
         


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Påmelding:

Send kort e-postmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 48 timer før gudstjenesten:

+ Jeg ønsker å delta dd.mm. kl. 00. Fornavn, etternavn, mobilnummer.

(Eventuelt kan man legge til: Vi er 2/3 pers som bor sammen: )


Hvis det fortsatt er ledige plasser får du i løpet av et par dager melding om at du er tildelt et numrert plass.
Vennligst reserver ikke plass mer enn på en søndag i måneden - dette for at alle skal få mulighet til å delta i en søndagsliturgi.


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 20 deltakere
         
Søndag 15 november 09:00  Chasi KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
       
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Haugesund Bedehus, Haraldsgata 180
 
2 0 2 0
 Lørdag 14 november 10:00 Den guddommelige liturgi  KS
 
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard