Oslo Thursday, 13 February 2020

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0

 Herrens frembærelse i Tempelet

 Lørdag

 15.02.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Den fortapte sønns søndag    

 Lørdag

 15.02.

 18:00

 Vesper

 KS

 Søndag

 16.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 19.02.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

 Minnedag for hensovnede    

 Lørdag

 22.02.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og panihida

 KS

 Den ytterste doms søndag. Kjøttforsakelsens søndag    

 Lørdag

 22.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 23.02.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 26.02.

 18:00

 Akatist til Den mildeste Jesus

 NO

 Tilgivelsens søndag. Minne om Adams utdrivelse fra paradiset.  

 Lørdag

 29.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 01.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 

 

 18:00

 Vesper med rite av tilgivelse i begynnelsen av fastetiden

 KS

 Den store fasten    

 Mandag

 02.03.

 18:00

 Botskanon (1)

 KS

 Tirsdag

 03.03.

 18:00

 Botskanon (2)

 KS

 Onsdag

 04.03.

 14:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

   

 18:00

 Botskanon (3)

 KS

 Torsdag

 05.03.

 18:00

 Botskanon (4)

 KS

 Lørdag

 07.03.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 Ortodoksiens søndag

 Lørdag

 07.03.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 08.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Den store fastens 2. uke

 Onsdag

 11.03.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Lørdag

 14.03.

 17:00

 Panihida

 KS

 2. søndag i den store fasten - hl. Grigorios Palama    

 Lørdag

 14.03.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 15.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Den store fastens 3. uke

 Onsdag

 18.03.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Lørdag

 21.03.

 17:00

 Panihida

 KS

 3. søndag i den store fasten - Korsvenerasjon

 Lørdag

 21.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 22.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 25.03.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovnede

 KS

         
         

KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10,
andre dager 30 min før Liturgien.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
 Lørdag  22.02 15:00  Panihida KS 
16:00  Skriftemålet  
    17:00  Vigilie KS
 Søndag 23.02 09:00  Skriftemålet  
    10:00  Den guddommelige liturgi KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard