Oslo Friday, 07 June 2024

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

  

  2 0 2 4

 

 Lørdag

   08.06.

   17:00

   Panihida

 KS

 6. søndag etter Påske, den blinde mannen

 Lørdag

   08.06.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   09.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

     

   og prosesjon

 

 Bekjenner Luka, biskop av Simferopol

 Tirsdag

   11.06.

   09:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Slutt på påsketiden

 Tirsdag

   11.06.

   17:00

   Påskevesper

 KS

 Onsdag

   12.06.

   09:00

   Påskematutin

 KS

   

   10:00

   Påskens guddommelige liturgi

 KS

   

   14-18

   Åpen kirke

 Kristi himmelfart

 Onsdag

   12.06.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Torsdag

   13.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Lørdag

   15.06.

   17:00

   Panihida

 KS

 7. søndag etter Påske

 Lørdag

   15.06.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag 

   16.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   19.06.

   14-18

   Åpen kirke

 Minnedag for de hensovne

 Lørdag

   22.06.

   10:00

   Panihida

 KS

   

   10:30

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Pinse - Den hellige Treenighetens dag

 Lørdag

   22.06.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   23.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

   

   11:45

   Vesper med knefalling

 KS

 Onsdag

   26.06.

   14-18

   Åpen kirke

 Lørdag

   29.06.

   17:00

   Panihida

 KS

 Søndag for alle de hellige

 Lørdag

   29.06.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   30.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   03.07.

   14-18

   Åpen kirke 

 

 Lørdag

   06.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 NO

   

   17:00

   Panihida

 KS

 2. Søndag etter Pinse - alle den russiske kirkes helgener 

 Lørdag

   06.07.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   07.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   10.07.

   14-18

   Åpen kirke

 

 App. Peter og Paulus

 Torsdag

   11.07.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Fredag

   12.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Lørdag

   13.07.

   17:00

   Panihida

 KS

 3. Søndag etter Pinse

 Lørdag

   13.07.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   14.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   17.07.

   14-18

   Åpen kirke

 

 Lørdag

   20.07.

   17:00

   Panihida

 KS

 4. Søndag etter Pinse. Gudsmor ikon av Kazan

 Lørdag

   20.07.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   21.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Minnedag til hellige Olga - menighetens årsfest

 Tirsdag

   23.07.

   18:00

   Vigilie

 K/N

 Onsdag

   24.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 K/N

 Lørdag

   27.07.

   17:00

   Panihida

 KS

 5. Søndag etter Pinse. Den app.fyrste Vladimir

 Lørdag

   27.07.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   28.07.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Skriftemål for nattverdsgjester

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.
Det er også mulig å skrifte individuelt etter hver kveldsgudstjeneste.


.

Arendal

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Oslo.

Sted: Huskapellet til f. Kliment, Eidebakken 8, Arendal

IMG 1825
         

   2 0 2 4

       

   Torsdag

   28.03.

   14:00

   Oljevelsignelse (sykesalving)

   KS

   Fredag

   29.03.

   14:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

  2. søndag i Den store fasten - hl. Gregor Palamas

   Lørdag

   30.03.

   17:00

   Vigilie

   KS

   Søndag

   31.03.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes av Stigen

   Søndag

   14.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

         
 

Sted for påsketidens gudstjenester: Bedehuset i Klevgaten 5, Arendal

 

 klevgaten 5 arendal

 

   Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

   Lørdag

   27.04.

   17:00

   Vigilie med velsignelse av grener

   KS

   Søndag

   28.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi og prosesjon

   KS

   Den store og hellige onsdag

   Onsdag

   01.05.

   18:00

   Botens sakrament

   R/N

   Den store og hellige torsdag

   Torsdag

   02.05.

   10:00

   Den guddommelige liturgi  

   KS

   

   17:00

   Matutin med lesning av 12 lidelsesevangelier

   KS

   Den store og hellige fredag

   Fredag

   03.05.

   15:00

   Vesper med utbærelse av Kristi gravbilde

   KS

  

 

   17:00

   Matutin ved Kristi grav med prosesjon

   KS

   Den store og hellige lørdag

   Lørdag

   04.05.

   10:00

   Serbisk liturgi ved f. Svetislav   

  SER

   

   14:00

   Velsignelse av påskemat

 

   Kristi oppstandelse - Herrens påske

   Lørdag

   04.05.

   22:15

   Midtnattsgudstjeneste ved Kristi gravbilde

   KS

   Lørdag

   04.05.

   22:45

   Prosesjon

   KS

   23:00

   Påskens morgengudstjeneste

   K/N

   23:45

   Velsignelse av påskemat

  

   24:00

   Påskens guddommelige liturgi

   K/N

   Søndag

   05.05.

   01:30

   Påskenattgudstjeneste avsluttes  

 

Rogaland

 

B R Y N E
   Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, 4346 Bryne
   Gudstjenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
   https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
 
H A U G E S U N D
   Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
   Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
   https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.