Hellige Olga Menighet i Oslo

Hellige Olga menighet

olgaHellige Olga menighet med hovedsete i Oslo er Den russiske ortodokse kirkes (Moskvapatriarkatet) første menighet i Norge i moderne tid. Menigheten ble dannet i 1996, perioden når kirken i Russland etter Sovjetunionens fall hadde fått frihet til å selv organisere sin virksomhet og når flere ortodokse troende utvandret og bosatte seg også i Norge.

I en periode hadde Hellige Olga menighet sitt gudstjenestelokale i en leilighet bak slottet i Oslo. I 2003 fikk menigheten til sitt bruk et eget kirkebygg - det tidligere gravkapellet ved Vår Frelsers gravlund. Menigheten er fortsatt i en vekstfase, men har per 2020 nesten 4.000 medlemmer.

Menigheten er kalt etter Kievs hellige fyrstinne Olga og har henne som sin himmelske beskytter. Hellige Olga kom far en slekt av nordisk herkomst og mottok den kristne dåpen som en av de første i det russiske fyrstehuset i 954/957. Olga døde i 969. Hun kalles i den ortodokse kirken "apostellik" på grunn av at hun arbeidet hengivent for å spre den kristne troen i datidens hedenske Rus'.


Menighetskirke oslo 1

Vår Frelsers ortodokse kirke
Akersveien 33
0177 Oslo
tlf: (+47) 22 20 56 03 (kontor)

Vår Frelsers ortodokse kirke ligger sentralt
i Oslo ved Vår Frelsers gravlund, i nærheten
av den katolske St. Olav kirke, Gamle Aker
kirke og den greske ortodokse Maria
Bebudelseskirke (se kart).Kl1  Sogneprest

  Fader Kliment

  mob: (+47) 934 60 465
  tlf: (+47) 22 20 56 00 (prestekontor)

  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebookprofil: fader Kliment

Menighetens diakon

Fader Luka

mob. (+47) 939 61 376

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bankkonto

Konto for gaver til menighetens ordinære virksomhet:

Hellige Olga menighet
3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22


Menighetens postadresse

Den russiske ortodokse kirke
Hellige Olga menighet
Akersveien 33
NO-0177 Oslo


Følg oss på sosiale medier

Facebookgruppe til menigheten