Hellige Olga Menighet i Oslo

Kirken i Oslo

Vår Frelsers ortodokse kirke
fotoKirke2
Menighetskirken til Hl. Olga menighet – Vår Frelsers ortodokse kirke – er innredet i det tidligere gravkapellet ved Vår Frelsers gravlund i Akersveien 33 i Oslo (se kart). Kirkelig Fellesråd i Oslo har leid det over 140 år gamle kirkebygget til menigheten.

Gravkapellet ble vigslet til ortodokst bruk i 2004 av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Kirkerommet er utsmykket med en vakker ikonostas, lysestaker, oljelamper og ikoner. Arbeidet med utsmykking og oppussing av kirkelokalet fortsetter også i dag. I tillegg til selve kirkerommet – sentrum for det liturgiske livet – har Vår Frelsers ortodokse kirke menighetssal for foredrag, seminar og utstillinger, menighetskontor og klasserom for ikonmaler, søndagsskole og russisk kulturskole.

Hellige Olga menighet inviterer alle som har anledning til å delta i innsamlingen av midler til oppussing og utsmykking av Vår Frelsers ortodokse kirke.


Enhver skal gi som han har bestemt seg til,
ikke med ulyst eller av tvang,

for Gud elsker en glad giver." (2 Kor. 9:7)
 

Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan overføre sine ofringer til vår konto i Sparebanken Sør:

  Konto 3000.26.88022
  IBAN NO88 3000 26 88022
  BIC (Swift) SPSONO22
fotoInterior

Åpen kirke


Vår Frelsers ortodokse kirke kan besøkes i forbindelse med gudstjenestefeiringer. Kun ortodokse troende kan delta i Kirkens mysterier eller sakramenter (for eks. Nattverden), men alle kan være til stede og delta i bønn.

Du kan finne en oppdatert gudstjenesteliste her på våre hjemsider.

Vår Frelsers ortodokse kirke holdes vanligvis åpen også onsdager mellom kl 14 og 18. I dette tidsrommet kan både grupper og individuelle besøkende komme til kirken for stille bønn og lystenning. Det er også mulig å besøke vår faste ikonutstilling i menighetssalen.