Hellige Olga Menighet i Oslo

Katekumenundervisning 2023-2024 Wednesday, 03 January 2024

Det er flere som har etterspurt katekumenundervisning på norsk. Noen vil gå i den ortodokse veien - noen andre vil kanskje bare vite litt mer om vår tro.
Høsten 2023 og våren 2024 har vi i Hellige Olga menighet (Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33, Oslo) følgende tilbud på norsk:

lørdag 2. september 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om mysteriene

lørdag 7. oktober 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om kanonene

lørdag 4. november 2023
Denne dagen har vi tenkt oss til Sverige for å delta i Kasanskaya-festen i Västerås. Det blir derfor ingen liturgi i kirken i Oslo denne lørdagen.

lørdag 11. november 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om døden i den ortodokse tradisjonen

lørdag 2. desember 2023

kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om inkarnasjon

Vår 2024

lørdag 13. januar 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 11:30 - kirkekaffe
kl 13:00 - innlegg ved f. Kliment: Om Nattverden

lørdag 10. februar 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om synd og bot

fredag 08. mars 2024
kl 17:00 - Vesper
kl 17:30 - innlegg ved f. Kliment: Om faste og bønn

lørdag 09. mars 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi

lørdag 06. april 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om det nådefulle livet

lørdag 27. april 2024
kl 10:00 - Lazarusfeiring ved sidealteret i kirken


Gudstjenestelisten finner du her:
https://www.ortodoks.no/gudstjenester


image0(5).jpeg
 

Konfirmantundervisning 2023-2024 Monday, 20 February 2023

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trosopplæring og innføring i menighetslivet.

Studieopplegget for ortodokse konfirmanter består av undervisning og sosialt samvær. Etter gjennomførte studier deltar konfirmantene i en høytidelig markering på en av søndagsgudstjenestene, og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til Kirken. Menigheten, slekt og venner får da anledning til å gratulere konfirmantene med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i Kirken.

I høstsemesteret 2023 holder vi til sammen fire samlinger med undervisning. Som regel samles vi i vår menighetskirke i Akersveien 33, Oslo.

   - lørdag 16. september kl 13-16 (generelt om studieopplegget og bli kjent)
   - lørdag 21. oktober kl 13
   - lørdag 18. november kl 13
   - lørdag 16. desember kl 13

I vårsemesteret 2024 blir det til sammen fem møter og sluttmarkering.

   - lørdag 27. januar kl 13

   - lørdag 10. februar (besøk av Nasjonalmuseet)
   - lørdag 9.mars kl 13
   - lørdag 13.april kl 13
   - lørdag 25.mai (om sluttmarkeringen, generelaøvelse)

Dato for høytidelig sluttmarkering er søndag 2. juni 2024.

Påmelding for undervisningsåret 2023-2024 har nå begynt og skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Bli kjent Sunday, 19 February 2023

Velkommen til et bli kjent - treff i regi av Hellige Olga menighet i Oslo onsdag 22. mars kl 18-20.

kl 18:00 Omvisning i kirken ved f. Kliment
kl 18:45 Te/kaffe med Lillian Christina
kl 19:15 f. Kliment: Ortodoksi i Norge

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.
Møtet holdes på norsk.
Meld gjerne interesse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så vet vi hvor mange som kommer omtrent.

De som ønsker kan gjerne komme også på fastetidens liturgi som holdes i kirken kl 16-17:30.

Fredens Konge Sunday, 12 February 2023

Plakat liten

Menighetsrådet i Hellige Olga menighet Monday, 07 March 2022

IMG 9842 b Hellige Olga menighets årsmøte valgte 6. mars 2022 en ny menighetsrådssammensetning for toårsperioden 2022-2023:

1. Arkimandritt Kliment - menighetsrådsleder
2. Alevtina Polyakova - nestleder (starosta)
3. Natalia Lundeland - kasserer
4. Lillian Christin Ulveland - medlem
5. Aleksander Tiganik - medlem
6. Nurlan Bajbekov - supleant

Skattelettelse for gavegivere Monday, 02 April 2018

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Hellige Olga menighet - Den russiske ortodoks kirke. Se gjerne nærmere på Skatteetatens hjemside. Alle gaver til vår menighetsvirksomhet er velkomne - så vel de små som de store. Vi samler midler blant annet for å dekke husleie i menighetskirken og for å utvikle barnearbeidet.

Konto for gaver:krk 2Hellige Olga menighet
3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22


"La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang,
for Gud elsker en glad giver."

2. Kor. 9:7

Lysbilder fra Solovetskiklosteret Thursday, 30 November 2017

Sol 1Lørdag 2. desember 2017 kl 12 viser Caroline Serck-Hansen bilder fra menighetens pilegrimstur til Solovetskiklosteret i august-september 2017.

Sted: Menighetssalen i Vår Frelsers Ortodokse kirke i Akersveien 33, Oslo.

I forkant av lysbildeforedraget kan du også delta i Den guddommelige liturgien på norsk. Gudstjenesten begynner kl 10. Velkommen!

Lysbildeforedrag og bokpresentasjon Wednesday, 25 October 2017

Plakat foredrag kirken 3.11.17Ph.d. Caroline Serck-Hanssen holder lysbildeforedrag om hellige Trifon av Petjenga i Hellige Olga menighet fredag 3. november 2017 kl 19. Caroline vil også presentere sin nye bok om Hellige Trifon - "Helgen i grenseland".

Trifonkvelden innledes i kirken med Vesper og akatist - begynnelse kl 18.

Adresse: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.

100 år siden Oktoberrevolusjonen Monday, 16 October 2017

Kustodiev The BolshevikDen 7. november 2017 er det 100 år siden Oktoberrevolusjonen brøt ut i Russland. For Den ortodokse kirken var dette begynnelsen på en lang lidelseshistorie som preges av lovløshet og undertrykking, forfølgelse av de troende, arrestasjoner, fengsler, fangeleirer, henrettelser og umenneskelige lidelser. De revolusjonære brukte den røde terroren til å knekke kirken og de troende, og til å styrke den ateistiske verdensanskuelsen.

Onsdag 8. november 2017 kl. 18 forretter vi en minnegudstjeneste for ofrene for den røde terroren - alle som i sovjettiden ble torturert og drept, alle som led under forfølgelsene for troen på Kristus.

På den ene siden fokuserer minnedagen for den røde terrorens ofre på umenneskelige lidelser, ufattelig hat og grusomheter - på den andre siden forteller den om trofasthet mot Kristus og troens endelige seier over ondskapen og den gudløse makten.

Onsdag 8. november 2017 holder f. Kliment etter kveldsgudstjenesten en temakveld på norsk om kirkelivet etter Oktoberrevolusjonen. Sted: menighetssalen.

Onsdag 15. november 2017 holder f. Pavel etter kveldsgudstjenesten en temakveld på russisk.

Innsamling til oppussing Monday, 04 July 2016

Kjære menighetsmedlemmer og venner!

Kirkerommet i Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo ble malt i juni-juli. Vi fortsetter med tillegsarbeider. Blant annet skal nye varmeovner innstalleres og belysning utbedres, både i kirken og menighetssalen. For å kunne dekke kostnadene håper vi på frivillige gaver. Vi takker alle som allerede har bidratt!

Konto for gaver:

Hellige Olga menighet

3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22

 

Ortodoks kapell på Stiklestad Saturday, 01 August 2015

Stiklestad 2015Midt mellom Stiklestad kirke og middelaldergården Stiklastadir på Stiklestad Nasjonale Kultursenter har frivillige fra Den russiske ortodokse kirkes Hellige Olga og Hellige Anna menigheter i Norge oppreist et ortodoks Hellige Olavskapell i løpet av sommeren og høsten 2014. Olav den hellige ble helgenkåret i 1031, altså i god til før den store splittelsen i kirken i 1054, og betraktes derfor som helgen også i den ortodokse tradisjonen.

Initiativet til et slikt kapell ble tatt under et pilegrimsseminar i 2010 der man luftet muligheten for å etablere et pilegrimsmål på Stiklestad også for ortodokse kristne. I utgangspunktet så man for seg en lang prosess som kanskje ville kunne resultere i et mindre kapell på Stiklestad til jubileet i 2030. Arbeidet skjøt imidlertid fart i 2013 da Hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodoks kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til Hellige Olav i 2003.

Både Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter svarte positivt på henvendelsen fra Hellige Olga menighet og har i nært samarbeid med Den russiske ortodokse kirke lagt til rette for at dette kapellet kan gjenreises på Stiklestad. Tomta for Hellig Olavs kapell ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under olsok i 2013.

Kapellet er opprinnelig et stabbur fra 1750-­tallet som fikk et altertilbygg da det ble ombygd og innviet til ortodoks kapell i 2003. Bygget ble tatt ned høsten 2013 og var gjenreist på Stiklestad på dugnad i 2014. Kapellet er nå også utstyrt med en løkkuppel på taket. I juli 2015 tekket Kjell Moen og Alf Daniel Moen kapelltaket med rundt 2000 håndskårede takspon og fremstår nå mer helhetlig. Inventaret i kapellet er gaver fra privatpersoner og menigheter i Norge og andre land.

Kapellet ble innviet 16. oktober 2014 av erkebiskop Mark av Jegorevsk da man også markerte 1000-årsjubileet for Kong Olavs omvendelse og dåp i Rouen.

Du kan lese mer om Hellige Olavskapellet på Stiklestad i vedlegget.

Du kan se bilder fra den siste gudstjenesten i Folldal og begynnelse av arbeidene med nedtagelse i mai 2013 her.

Foto fra kapellinvielsen i Folldal i 2003 kan du se her.

Ortodokse konfirmanter Tuesday, 06 August 2013

Hellige Olga menighet tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet.

Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro. Studieopplegget for ortodokse ”konfirmanter” består av undervisning i løpet av noen samlinger, selvstendige studier, deltakelse i gudstjenestefeiring og sosialt samvær, eventuelt også pilegrimsvandring.

Konf 0Etter gjennomførte studier deltar ”konfirmantene” i den hellige Nattverd sammen med menigheten og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til kirken, Kristi legeme på jorden. Menigheten, slekt og venner har deretter anledning til å gratulere ”konfirmantene” med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i kirken.Tre kandidater til patriarkembetet Sunday, 25 January 2009

Den russiske ortodokse kirkes Bispemøte valgte på søndag 25. januar tre kandidater til kirkens øverste leder, patriarken av Moskva og hele Russland. På Bispemøtet deltok det til sammen 198 biskoper, 97 av disse stemte på metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad som sin kandidat til patriark av verdens største ortodokse kirke. Metropolitt Kliment av Kaluga og Borovsk fikk 32 stemmer og metropolitt Filaret av Minsk og Slutsk til sammen 16 stemmer. Det endelige patriarkvalget foretas på Den russiske ortodokse kirkes Kirkemøte fra 27 til 29. januar i Kristi Frelsers katedral i Moskva. På Kirkemøtet kommer representantene for presteskapet, munkestanden og legfolket fra hvert bispedømme til å stemme sammen med biskopene. Til sammen ankommer ca. 800 delegater til Kirkemøtet. Den nye patriarken av Moskva og hele Russland innsettes søndag 1. februar.

Russisk for barn Tuesday, 30 September 2008

I menighetslokalene ved Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo fungerer det Russisk skole med et tilbud for barn fra og med 4 år. Hovedformål med undervisningen er å lære barn snakke russisk, formulere seg korrekt skriftlig, gi dem grunnlaget for ortografisk forståelse, lære dem russisk praktisk grammatikk. Undervisningen foregår på onsdager. Elevene får tildelt russiske lærebøker og annet undervisningsmateriell utarbeidet spesielt for barn som bor i utlandet.

Undervisningstilbudet består av følgende fag:
        - russisk språk og taleutvikling;
        - logopedtimer der barna jobber med taleutvikling og uttale
        - grunnleggende kurs i tegning/maling for barn og voksne
        - matte (for barn over 10 år).

Kontaktinfo:

Skolen fungerer i lokalene til Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33.
Lærer: Anastasia Darina
Mobil: 99152570
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ortodoks julefeiring Wednesday, 09 January 2008

Avisen Vårt Land skrev tirsdag 8. januar om den ortodokse julefeiringen dagen før. Artikkelen kan hentes på avisens hjemsider.

Minnedag for de forfulgte Wednesday, 31 October 2007

På minnedagen for ofrene for politiske forfølgelser i Sovjetunionen 30. oktober besøkte Den russiske ortodokse kirkes overhode patriark Aleksij II sammen med Russlands president Vladimir Putin et av NKVDs tidligere henrettelsessteder, skytefeltet i Butovo utenfor Moskva. På 1930-1950 -tallet ble titusentalls av mennesker henrettet og begravd på dette skytefeltet. Mange av kirkens menn og kvinner - biskoper, prester, munker, nonner og vanlige troende - ble også utslettet her.

Det er kjent at bare i perioden fra 8. august 1937 til 19. oktober 1938 ble det henrettet 20.761 mennesker i Butovo, ofte uten noen slags etterforsking eller rettergang.
De fleste av de henrettede var russere fra Moskva og hovedstadsområdet, men blant dem var det også mange utlendinger – tyskere, latviere, polakker, afganere osv. Patriarken takket Russlands president for hans villighet til å hedre minnet til de uskyldige som ble forfulgt for ”tro og sannhet”.

Skytefeltet i Butovo ble på midten av 1990-tallet overført fra Russlands nåværende sikkerhetstjeneste FSB til Den russiske ortodokse kirke. Kirken har i samarbeid med myndighetene grunnlagt et minnesenter for de forfulgte og henrettede. På skytefeltet finnes det i dag et besøkssenter med et museum, og det er oppført et kirkebygg som i mai 2007 ble viet til ære og minne for Russlands hellige nymartyrer og bekjennere. På det tidligere henrettelsesstedet gjennomføres det nå regulære gudstjenster i samsvar med oldkirkens tradisjon å samles ved martyrenes graver. Butovo kalles ofte "Russlands Golgata".

Prestevielse Monday, 16 July 2007

Dmitrij Ostanin som tidligere har fungert som både kantor og leser i hellige Olga menighet i Oslo, ble søndag 1. juli diakonviet i Kristi Frelsers katedral i Kaliningrad av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Søndag 15. juli ble han presteviet av samme biskop i Uspenskij-katedralen i Smolensk. F. Dmitrij jobber til daglig i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling og vil sannsynligvis innen kort tid bli sendt til menighetsarbeid i en av Den russiske ortodokse kirkes menigheter i Vest-Europa. F. Dmitrij kommer fra Ukraina og har teologisk utdannelse både fra St. Petersburg og Kiev.

Aftenbladet om det ortodokse Stavanger Tuesday, 03 April 2007

I påskeuken trykket avisen Aftenbladet i Stavanger en lang artikkel om Den russiske ortodokse kirkes menighetsliv i byen. Du kan fremledes lese den elektroniske versjonen av artikkelen på Aftenbladets hjemmesider.

Nytt gravbilde Friday, 30 March 2007

Vår Frelsers ortodokse kirke har fått  et nytt Kristi gravbilde som gave. Et slikt tekstilikon fremstiller Kristi begravelse og kalles på russisk ”plasjannitsa” og på gresk ”epitaphion”. Vår nye plasjannitsa er håndlaget og kommer fra Russland.

På langfredag bæres gravbildet ut fra alterrommet og legges frem i midten av kirken hvor de troende kommer for å kysse bildet - som om de gir en siste omfavnelse til Herren selv som etter døden på korset legges i graven. På langfredagsaften foregår det i alle ortodokse kirker også en prosesjon hvor gravbildet bæres rundt kirken til minne om Kristi gravferd den første langfredagen da Han ble tatt ned fra korset og lagt i en ny grav.


Sammen med det nye gravbildet fikk menigheten også nye kirkefaner som bæres i de liturgiske prosesjonene.