Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 9

 5. søndag etter Pinse

 Lørdag

 20.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 21.07.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Menighetens årsfest - hellige apostellike fyrstinne Olga

 Tirsdag

 23.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Onsdag

 24.07.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og bønnestund

 K/N

 6. søndag etter Pinse

 Lørdag

 27.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 28.07.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien