Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

                                                                                                                               

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

Vi har på nytt satt i gang gudstjenestevirksomheten.

 

Antallet på deltakere på gudstjenester er berenset til 50 personer.

Se nærmere om smittevern under "nyheter".

 

2 0 2 2

 

 Kristi omkjærelse - minnedag for Basileos Den store  

   Fredag 

   14.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

 Minnedag for Serafim av Sarov

   Lørdag

   15.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

K/N

 Søndag før Teofani

   Søndag

   16.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi       

KS

 Teofanifeiring - Kristi dåp  

   Onsdag

   19.01.

   10:00

   Den gudommelige liturgi

KS

   

   11:30

   Den store vannvelsignelse

KS

 Søndag etter Teofani

   Lørdag

   22.01.

   18:00

   Vigilie

KS

   Søndag

   23.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

         

 


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norskSkriftemål under pandemien

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.