Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

  

 

 2 0 2 4

 Onsdag

   21.02.

   14-18

   Åpen kirke

   17:00

   Bønnestund

 KS

 Lørdag

   24.02.

   17:00

   Panihida

 KS

 Tolleren og Fariseerens søndag    

 Lørdag

   24.02.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   25.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   28.02.

   14-18

   Åpen kirke

   

   17:00

   Bønnestund

 KS

 Lørdag

   02.03.

   17:00

   Panihida

 KS

 Den fortapte sønns søndag

 Lørdag

   02.03.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   03.03.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

   06.03.

   14-18

   Åpen kirke

 
   

   17:00

   Bønnestund 

 KS

         
         

 


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Skriftemål for nattverdsgjester

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.
Det er også mulig å skrifte individuelt etter hver kveldsgudstjeneste.


.