Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0

 
Fra og med 7. mai vil vi foreta en forsiktig og kontrollert gjenåpning av kirken.
 
 Søndag  31.05.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Ingen ledige plasser på denne gudstjenesten.  
 Torsdag  04.06.
 10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Lørdag  06.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  NO
         Maksimalt 15 deltakere
 
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  07.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Ingen ledige plasser på denne gudstjenesten
 
     12:00  Pinsedagens vesper med knefalling  KS
         Ingen ledige plasser på denne gudstjenesten  
 Mandag  08.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  14.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
        - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Lørdag
 20.06.
 10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  21.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
        - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Påmelding:

Send en kort SMS-beskjed til nummeret 93 460 465:
+ Jeg ønsker å delta i gudstjenesten dd.mm. kl. 00. Fornavn etternavn.
(Eventuelt kan man legge til: Vi er to 2/3 pers som bor sammen)


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål.