Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

     2 0 1 9

 Herrens Omskjærelse - Hl. Basileos Den store

 Mandag

 14.01.

 09:00

 Matutin og Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Onsdag

 16.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 K/N

 Aften til Theofani    

 Fredag

 18.01.

 11:00

 Vesper og Den guddommelige Liturgi

 K/N

 

ca kl. 12:30

 Den store vannvelsignelse

 KS

 Den Hellige Theofani - Herrens Dåp

 Lørdag

 19.01.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 

ca. kl.11:30

 Den store vannvelsignelse

 KS

 Etterfest for Theofani - hl. Johannes Døperen

 Lørdag

 19.01.

 18:00

 Vesper med brød velsignelse

 K/N

 Søndag

 20.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 23.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 KS

 35. søndag etter Pinse

 Lørdag

 26.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 27.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 30.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 KS

 Gudstjeneste på norsk

 Lørdag

 02.02.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 NO

         


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien