Medlemskap i en ortodoks menighet

Som trossamfunn i Norge fører Den russiske ortodokse kirkes alle fem menigheter egen medlemsfortegnelse. Enhver ortodokse kristen som bor fast i Norge kan bli medlem av en av våre menigheter ved å registrere seg i medlemsregistret.

Innmeldingsskjema for Hellige Olga menighet i Oslo kan lastes ned på denne siden. Du kan dessuten bruke et enkelt elektronisk innmeldingsskjema.

For innmelding i Hellige Anna menighet i Trondheim kan du bruke elektronisk skjema på menighetens egne hjemsider. Skjema til Hellige Irina menighet i Rogaland kan lastes ned her. Hvis du soner til Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen eller Hellige Trifon menighet i Kirkenes bør du henvende deg til registerføreren i den aktuelle menigheten. 

Du soner til en av menighetene avhengig av hvor i Norge du bor. Husk at både barn og voksne bør meldes inn i trossamfunnet de ønsker å tilhøre.

fotobarnedaapIkke-ortodokse tas opp i den ortodokse kirken gjennom dåp, eller myrrasalvelse om man tidligere er døpt på kanonisk måte i Den Hellige Treenighetens navn - for eksempel i den lutherske eller katolske kirken. Man forutsetter vanligvis ortodoks dåpsopplæring som avtales nærmere med presten. Barn som døpes i den ortodokse kirken, blir samtidig medlemmer av en av våre menigheter.

Pr. i dag er det i vår største menighet i Norge, hellige Olga menighet med hovedsete i Oslo, over 3.200 registrerte medlemmer. Medlemstallet er stadig voksende. Antakelig bor det ca. 20.000 russiskortodokse troende i Norge. Størstedelen av disse er russisktalende innvandrere som har kommet til landet i løpet av de siste 20-30 årene, men også nordmenn og andre nasjonaliteter er representert. Den russiske ortodokse kirken har alltid hatt virksomhet også utenfor selve Russland, og mange menigheter har derfor multinasjonal karakter.

Hvorfor bør jeg bli medlem?

Alle russisktalende medlemmer i Hellige Olga, Hellige Anna og Hellige Irina menighet får 3-4 ganger i året tilsendt tidsskriftet "Lepta" på russisk med informasjon om ortodoks troslære, kirkeliv, menighetenes virksomhet og gudstjenesteliste. I de siste årene har alle fått tilsendt også en ortodoks kirkekalender med daglig lesning. Når vi har din kontaktinformasjon, kan vi holde kontakt med deg per post selv om du kanskje bor langt fra et av våre faste gudstjenestesteder.

fotoKapelletFor menigheten er det viktig at du er skrevet inn som medlem. Dette er fordi alle trossamfunn i Norge får offentlig støtte til sin religiøse virksomhet avhenging av medlemstallet. Den russiske ortodokse kirkes virksomhet i Norge finansieres gjennom offentlig tilskudd og frivillige gaver. Vi har ikke medlemskontingent, og medlemskapet i en av våre menigheter innebærer ingen utgifter for deg. Derimot får menigheten gjennom offentlig støtte del i skattepengene på like linje med andre trossamfunn.

På forsiden finner du en oversikt over vår virksomhet på forskjellige steder i Norge.