Innmeldingsskjema

Den russiske ortodokse kirkes menigheter skal i henhold til den norske
lovgivningen innhente fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato +
personnummer) for alle sine medlemmer i Norge for å kunne søke offentlig
økonomisk tilskudd. Vi oppfordrer derfor alle russisk-ortodokse troende
med bosted i Norge om å hjelpe.
Ved å fylle inn dette skjemaet kan du opplyse Hellige Olga menighet
(hovedsete i Oslo) om din og familiens fullstendige fødselsnummer
og melde deg inn i denne menigheten.
Man bør ikke melde seg inn i mer enn et trossamfunn i Norge.
Innholdet av skjemaet sendes til menigheten kryptert.

Innmeldingsskjema

 

 

Den russiske ortodokse kirkes Hellige Anna menighet i Trondheim, Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen, Hellige Irina menighet i Rogaland og Hellige Trifon menighet
i Kirkenes fører egen medlemsbetegnelse. Hvis du soner til en av disse menighetene bør du sende innmeldingsskjema direkte til den aktuelle menigheten.