"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på. så skal det lukkes opp for dere.
For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker, blir det lukket opp for."
(Luk. 11:9-10)