Hellige Olga Menighet i Oslo

Innsamling til oppussing

Kjære menighetsmedlemmer og venner!

Kirkerommet i Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo ble malt i juni-juli. Vi fortsetter med tillegsarbeider. Blant annet skal nye varmeovner innstalleres og belysning utbedres, både i kirken og menighetssalen. For å kunne dekke kostnadene håper vi på frivillige gaver. Vi takker alle som allerede har bidratt!

Konto for gaver:

Hellige Olga menighet

3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22