Hellige Olga Menighet i Oslo

Skattelettelse for gavegivere

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Hellige Olga menighet - Den russiske ortodoks kirke. Se gjerne nærmere på Skatteetatens hjemside. Alle gaver til vår menighetsvirksomhet er velkomne - så vel de små som de store. Vi samler midler blant annet for å dekke husleie i menighetskirken og for å utvikle barnearbeidet.

Konto for gaver:krk 2Hellige Olga menighet
3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22


"La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang,
for Gud elsker en glad giver."

2. Kor. 9:7