Hellige Olga Menighet i Oslo

Ortodoks kapell på Stiklestad

Stiklestad 2015Midt mellom Stiklestad kirke og middelaldergården Stiklastadir på Stiklestad Nasjonale Kultursenter har frivillige fra Den russiske ortodokse kirkes Hellige Olga og Hellige Anna menigheter i Norge oppreist et ortodoks Hellige Olavskapell i løpet av sommeren og høsten 2014. Olav den hellige ble helgenkåret i 1031, altså i god til før den store splittelsen i kirken i 1054, og betraktes derfor som helgen også i den ortodokse tradisjonen.

Initiativet til et slikt kapell ble tatt under et pilegrimsseminar i 2010 der man luftet muligheten for å etablere et pilegrimsmål på Stiklestad også for ortodokse kristne. I utgangspunktet så man for seg en lang prosess som kanskje ville kunne resultere i et mindre kapell på Stiklestad til jubileet i 2030. Arbeidet skjøt imidlertid fart i 2013 da Hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodoks kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til Hellige Olav i 2003.

Både Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter svarte positivt på henvendelsen fra Hellige Olga menighet og har i nært samarbeid med Den russiske ortodokse kirke lagt til rette for at dette kapellet kan gjenreises på Stiklestad. Tomta for Hellig Olavs kapell ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under olsok i 2013.

Kapellet er opprinnelig et stabbur fra 1750-­tallet som fikk et altertilbygg da det ble ombygd og innviet til ortodoks kapell i 2003. Bygget ble tatt ned høsten 2013 og var gjenreist på Stiklestad på dugnad i 2014. Kapellet er nå også utstyrt med en løkkuppel på taket. I juli 2015 tekket Kjell Moen og Alf Daniel Moen kapelltaket med rundt 2000 håndskårede takspon og fremstår nå mer helhetlig. Inventaret i kapellet er gaver fra privatpersoner og menigheter i Norge og andre land.

Kapellet ble innviet 16. oktober 2014 av erkebiskop Mark av Jegorevsk da man også markerte 1000-årsjubileet for Kong Olavs omvendelse og dåp i Rouen.

Du kan lese mer om Hellige Olavskapellet på Stiklestad i vedlegget.

Du kan se bilder fra den siste gudstjenesten i Folldal og begynnelse av arbeidene med nedtagelse i mai 2013 her.

Foto fra kapellinvielsen i Folldal i 2003 kan du se her.