Hellige Anna Menighet i Trondheim

Ortodoks Olsokfeiring Tuesday, 31 July 2007

Fra 28. til 29. juli holdt Hl. Olga, Hl. Anna og Hl. Nikolai ortodokse menigheter felles Olsokfeiring i Trondheim. Feiringen var annonsert sammen med en rekke andre gudstjenester under Olsok på Olavsfestdagenes program og tiltrakk seg en god del pilegrimer og interesserte i tillegg til ortodokse troende. Olsokaften lørdag 28. juli ble det feiret Vesper og vannvelsignelse i Bakke kirke. Etter gudstjenesten holdt f. Johannes Johansen preken om den norske nasjonalhelgenen og betydning for kristne og deres selvoppfattelse i dagens Norge.

Søndag 29. juli forrettet biskop Tikhon av Arkhangelsk og Holmogorsk samme sted Den guddommelige liturgi. Prestene fra de tre menighetene deltok som medselebranter. På slutten av gudstjenesten overrakte biskop Tikhon et ikon av hellige erkeengel Mikael, skyttshelgen for byen Arkhangelsk, til f. Aleksandr Volokhan og Hl. Anna menighet. I sin hilsen snakket biskopen om de mangesidige forbindelsene som Nord-Russland allerede i gamle dager hadde med Norge, hellige Olav som et viktig bindeledd mellom Øst og Vest, samt om sitt besøk til Nidaros bispedømme og Olavsfestdagene. Til slutt gratulerte han nattverdsgjestene med deltakelse i Kristi Blod og Legeme og hele menigheten med helgenfesten. Biskopen ønsket Hl. Anna ortodokse menighet i Trondheim Guds rike velsignelse, fremvekst og åndelige styrke.

Biskop Tikhon deltok også i den tradisjonelle Olsoknattens prosesjon til Nidarosdomen ved siden av biskop Finn Wagle og biskop Per Oscar Kjølaas. Han var også til stede under høymessen i Nidarosdomen hvor han fikk anledning til å frembringe en hilsen fra Russland til hundretalls av pilegrimer som hadde samlet seg i katedralen for å ære Norges hellige kong Olav.

På hjemmesidene til bladet Severnyj blagovest kan du lese om Olsokfeiringen på russisk.

Norsk-russisk kirkemøte i Trondheim Tuesday, 03 July 2007

Den russiske ortodokse kirke og Den norske kirkes delegasjoner vil ha et arbeidsmøte i Trondheim 28-30. juli i forbindelse med Olsokfeiringen. Regelmessige bilaterale møter har blitt holdt mellom våre to kirker siden 2002 da en formell arbeidsgruppe ble dannet. Begge kirkene er representert i arbeidsgruppen med 4 delelegater – en biskop, en prest og to legmenn. Blant disse skal det alltid være minst to kvinner. Den russiske ortodokse kirkes delegasjon ledes av biskop Tikhon fra Arkhangelsk og Den norske kirkes delegasjon av biskop Per Oscar Kjølaas fra Nord-Hologaland.

Fader Aleksandr fra Trondheim presteviet Thursday, 04 January 2007

På ortodoksiens søndag 25. februar ble vår diakon Aleksandr Volokhan fra Trondheim ordinert til prest i Uspenskij-katedralen i Smolensk. Fader Aleksandr ble ordinert av biskop Ignatij av Vjazemsk, hjelpebiskop for vår egen biskop, metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Sine første uker som prest forrettet f. Aleksandr gudstjenester i bispekatedralen i Smolensk. Deretter bestemte Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode under patriarkens ledelse at f. Aleksandr skal utføre sin prestetjeneste som hyrde for de russiskortodokse troende i Trondheim og Tromsø. Etter presteordinasjonen, og etter å ha kommet tilbake fra Russland, har han allerede feiret gudstjenester i Tromsø, Mo i Rana, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Oslo, i tillegg til i hjembyen Trondheim.