Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen

Åpenbaringsmenighet kjøpte kirkebygg

Den russiske ortodokse kirkes menighet i Bergen har kjøpt Søreide bedehus til bruk som ortodoks menighetskirke for 4,55 mil. kr. Bedehus ligger i Grimstaveien 38 i Søreidgrend. For mer informasjon kan du besøke menighetens hjemmesider. Salgsannonesen kan du finne her. Se også artikkel om salget på sambåndet.no.