Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen

Åpenbaringsmenighet kjøpte kirkebygg Sunday, 03 July 2016

Den russiske ortodokse kirkes menighet i Bergen har kjøpt Søreide bedehus til bruk som ortodoks menighetskirke for 4,55 mil. kr. Bedehus ligger i Grimstaveien 38 i Søreidgrend. For mer informasjon kan du besøke menighetens hjemmesider. Salgsannonesen kan du finne her. Se også artikkel om salget på sambåndet.no.

Bergens Tidende skriver om den ortodokse menigheten i Bergen Tuesday, 05 February 2008

Avisen Bergens Tidende skrev søndag 4. februar om den russisk-ortodokse menigheten i Bergen. Artikkelen kan hentes på avisens hjemmesider. Nylig presenterte også NRK distriktnyheter interessant statistikk om antall ortodokse i Hordaland. Statistikken er fremdeles tilgengelig på NRKs hjemmesider.

Ny prest i Bergen Wednesday, 22 August 2007

Den russiske ortodokse kirkes ledelse oppnevnte på synodemøtet 21. august 2007 f. Dmitrij Ostanin til ny forstander i den russiske ortodokse menigheten i Bergen. Fader Dmitrij fikk også pastoralansvar for Hl. Irina menighet i Stavanger. Begge menighetene hadde vært uten fast prest siden våren 2006. Fader Dmitrij var tidligere ansatt i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling, og han er kjent med arbeidet i Norge fra tidligere besøk. Mange nåderike år!