Ortodoks menighet i Arendal

Arendal

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Oslo.
Sted: Huskapellet til f. Kliment, Eidebakken 8, Arendal


   2 0 2 4

       

   Tilgivelsens søndag

   Søndag

   17.03.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   

   14:00

   Vesper med tilgivelsesritualet

   KS

   Den store fastens 1. uke

   Mandag

   18.03.

   17:00

   Andreas av Kretas botskanon

   KS

   Tirsdag

   19.03.

   17:00

   Andreas av Kretas botskanon

   KS

   Onsdag

   20.03.

   10:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

   Torsdag

   28.03.

   14:00

   Oljevelsignelse (sykesalving)

   KS

   Fredag

   29.03.

   14:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

  2. søndag i Den store fasten - hl. Gregor Palamas

   Lørdag

   30.03.

   17:00

   Vigilie

   KS

   Søndag

   31.03.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes av Stigen

   Søndag

   14.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

   Lørdag

   27.04.

   17:00

   Vigilie med velsignelse av grener

   KS

   Søndag

   28.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi 

   KS

   Herrens påske

   Lørdag

   04.05.

   22:30

   Midtnattsgudstjeneste

   KS

 

   05.05.

   23:00

   Prosesjon, påskens morgengudstjeneste

   KS

     

   og Den guddommelige liturgi

 IMG 1825