20 år for Hellige Olga menighet

Hellige Olga menighet i Oslo har fylt 20 år!

Vi gratulerer alle med Dagen. Vi feiret den sammen den 14. desember 2016, samme dagen da stiftelsesmøtet ble arrangert i 1996.


Vi feiret jubileumskveld først med en takkebønn og Akathist til Den Mildeste Jesus. Gudstjeneste ble ført av sogneprest i Hellige Olga menighet igumen Kliment, erkeprest Pavel Povaljajev og vår gjest, sogneprest i Hellige Nikolai menighet i Oslo arkimandritt fader Johannes.
Etter gudstjenesten var det et historisk foto presentasjon. Blant de flere menighetsmedlemmene som kom denne kvelden har vi hatt ære av å få besøk av Russlands ambassadør i Norge Teimuraz Otarovich Ramishvili og Kulturattaché Olga Kiryak.

Alle tilstedeværende ble personlig overlevert en kopi av boken.

Vi takker alle som kom og deltok i feiringen.