Den Russiske Ortodokse Menighet i Tromsø

Pastoralansvar for Tromsø Monday, 02 April 2007

Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode har bestemt at f. Aleksandr Volokhan nå skal ha det pastorale ansvaret for menighetsvirksomheten i Tromsø. Fader Aleksandr har sin teologiske utdannelse fra Hellige Tikhon teologiske universitet i Moskva. Han er i tillegg utdannet som jurist. Fader Aleksandr flyttet til Norge fra Lvov i Ukraina i 2004 og bor nå fast i Trondheim sammen med sin kone Olga og 7 år gamle sønn Ivan. F. Aleksandr ble diakonviet av metropolitt Kirill, formann i Moskvapatriarkatets avdeling for eksterne kirkelige forbindelser, i november 2006 i Smolensk. Allerede i februar 2007 ble han med metropolittens velsignelse håndpålagt til prest av biskop Ignatj i Uspenski-katedralen i samme by.

Du kan finne f. Aleksandrs postadresse, telefonnummer og e-postadresse under informasjon om Hl. Anna menighet i Trondheim.

Ortodoks liturgi i Ishavskatedralen Tuesday, 10 October 2006

I forbindelse med 10-årsmarkeringen for Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barenstregionen 4-8. oktober 2006 ble det for første gang forettet ortodoks nattverdsgudstjeneste - Den guddommelige liturgi - i Ishavskatedralen. Både den lokale ortodokse menigheten og et stort antall gjester og kirkerepresentanter fra både Norge, Sverige, Finland og Russland samlet seg til gudstjenesten lørdag 7. oktober. Selebranten var igumen f. Kliment, mens kirkekor fra Arkhangelsk og Murmansk bispedømme medvirket.