Hellige Irina Menighet i Stavanger

Hellige Irina menighets årsmøte Tuesday, 04 December 2018

Det innkalles herved til det årlige menighetsmøte i Hellige Irina menighet.

Dato og tid: 27.12.2018 kl.18:00
Sted: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne

Dagsorden:
1. Åpning av Menighetsmøte med bønn.
2. Valg av sekretær og 3 personer for undertegning av protokollen.
3. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden.
4. Årsberetning for 2017.
5. Regnskap for 2017.
6. Virksomhetsplan og budsjett 2018.
7. Valg av ett av menighetsrådets medlem (menighetsrådets leder) for 2018-2019.
8. Avslutning av menighetsmøtet med bønn.

Nytt gudstjenestested i Rogaland Sunday, 15 December 2013

Fra 1. januar 2014 flyttet all virksomhet i Hellige Irina menighet i Stavanger til et nytt kirkelokale:

Line Bedehus
Hauglandsvegen 100
Bryne

Hvordan å komme dit:

1) Med bil
Retning: Stavanger-Bryne (følg Fv. 44 mot Egersund).
Fra Bryne: ca. 3 km mot Egersund. Sving til venstre ved skilt – Hognestad.
Kjør 800 m. Dere er på plass.

2) Med tog
Til Bryne stasjon. Bedehus ligger 4 km fra togstasjonen. Det går ikke offentlig bussrute, men folk som kommer til Bryne togstasjon vil bli hentet til bedehus i privatbiler og kjørt tilbake etter gudstjeneste.

Togruter/Lørdager:
- tog fra Stavanger - avgang kl 09:01, ankomst tiil Bryne kl 09:32
- tog fra Egersund - avgang kl 08:25, ankomst til Bryne kl 09:01

Ved togets ankomst til Bryne (kl 09:01 og 09:32) vil en bil vente på dere ved stasjonen.

Transport til togstasjon etter liturgi tilpasses togrutene.

Har dere spørsmål om transport, vennligst ring tel: 971 49 325 (Olga).

Følg med gudstjenestelisten for eventuelle endringer.