Hellige Olga Menighet i Oslo

Konfirmantundervisning 2018-2019

Den russiske ortodokse kirkes Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro.

Konf 00Studieopplegget for ortodokse ”konfirmanter” består av undervisning i løpet av noen samlinger, selvstendige studier, deltakelse i gudstjenestefeiring og sosialt samvær. Etter gjennomførte studier deltar ”konfirmantene” i den hellige Nattverd sammen med menigheten på en av søndagsgudstjenestene i mai-juni, og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til kirken, Kristi legeme på jorden. Menigheten, slekt og venner har anledning til å gratulere ”konfirmantene” med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i kirken.

Det arrangeres til sammen 6 samlinger (seminardager) for konfirmantene i løpet av skoleåret. Konfirmantene bør - hvis mulig – komme på alle samlingene.

1. samling - lørdag 6. oktober 2018 kl 14 - 16:30
2. samling - lørdag 3. november 2018 kl 14 - 16:30
3. samling - lørdag 1. desember 2018 kl 14 - 16:30

4. samling - lørdag 2. februar 2019 kl 14 - 16:30
5. samling - lørdag 2. mars 2019 kl 14 - 16:30
6. samling - lørdag 6. april 2019 kl 10 - 14:30

Søndag 5. mai 2019 - Gudstjeneste og sluttmarkering

I tillegg til samlingene inviteres konfirmantene til å delta også andre ganger når vi har i kirken foredrag eller gudstjeneste eller et annet arrangement.

Vi holder sluttmarkering for konfirmantkurset i kirken i fobindelse med søndagsgudstjenesten 5. mai 2019. Unge i konfirmasjonsalderen deltar i Nattverden og gjennomfører en prosesjon med påfølgende gratulasjon.

PÅMELDING: Send din beskjed til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om at du ønsker å delta i konfirmantundervisningen. Deretter sender vi deg mer informasjon.