Hellige Olga Menighet i Oslo

Lysbilder fra Solovetskiklosteret

Sol 1Lørdag 2. desember 2017 kl 12 viser Caroline Serck-Hansen bilder fra menighetens pilegrimstur til Solovetskiklosteret i august-september 2017.

Sted: Menighetssalen i Vår Frelsers Ortodokse kirke i Akersveien 33, Oslo.

I forkant av lysbildeforedraget kan du også delta i Den guddommelige liturgien på norsk. Gudstjenesten begynner kl 10. Velkommen!