Patriark Kirill valgt med overveldende flertall

Den russiske ortodokse kirkes Kirkemøte valgte tirsdag 27. januar allerede på første avstemningsrunde etterfølgeren til patriark Aleksi II som døde 5. desember 2008. Ny patriark for Den russiske ortodokse kirke ble Metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad som hittil har ledet patriarkatets utenlandsavdeling.

 

Metropolitt Kirill fikk 508 av de til sammen 702 stemmene som ble avgitt av kirkemøte- representantene. Hans motkandidat metropolitt Kliment av Kaluga og Borovsk fikk 169 stemmer. Den tredje kandidaten som Bispemøtet på forhand hadde fremmet, metropolitt Filaret av Minsk og Slutsk, takket nei som kandidat for vervet til patriark i Moskva og ba sine tilhengere om å stemme på metropolitt Kirill. Også lederen for Den ortodokse kirken i Ukraina, den største av de autonome delene av Den russiske ortodokse kirken, metropolitt Vladimir av Kiev, uttrykte på kirkemøtet at han ønsket å se metropolitt Kirill som kirkens øverste leder.

Den russiske ortodokse kirkes Kirkemøte representerer et bredt utvalg av kirken. Blant delegatene er alle kirkens 204 biskoper, samt demokratisk valgte representanter for presteskapet, munkestanden og legfolket fra hvert bispedømme. Kirkemøtedeltakere fra til sammen 64 forskjellige land deltok i patriarkvalget. I tillegg til det tradisjonelle kanoniske territoriet som omfatter Russland og andre land som tidligere var del av Det russiske imperiet, har Den russiske kirken i dag bispedømmer og menigheter overalt i verden, deriblant i Skandinavia. I Norge er det i dag 3 fastboende prester for den Russiske ortodokse kirken. Som leder for patriarkatets utenlandsavdeling har den nyvalgte patriarken hatt tilsyn med menighetene her. Som metropolitt besøkte Kirill Norge ved flere anledninger.

Den nye patriarken av Moskva og hele Russland Kirill innsettes høytidelig i Kristi Frelsers katedral i Moskva søndag 1. februar. Overhoder og representanter for verdens alle ortodokse kirker ventes til patriarkinnsettelsen.

Aksios! Aksios! Aksios!