Endringer i Den russiske ortodokse kirkes sentraladministrasjon

Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode gjorde på sitt møte 31. mars 2009 under patriark Kirills ledelse flere vedtak som innebærer viktige endringer i kirkens sentrale administrasjon.

Den hellige synode bestemte at patriarkatets tidligere svært innflytelsesrike Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser reformeres og deles i tre selvstendige synodale avdelinger: Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser (mellomkirkelige, økumeniske og utenlandske fornbindelser), Avdeling for kontakter mellom kirke og samfunn og en Informasjonsavdeling.

Tidligere biskop for Østerrike Hilarion Alfeev ble utnevnt til leder for Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser med tittelen biskop av Volokolamsk. Som leder for denne synodale avdelingen vil han også fungere som fast medlem i Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode. Fader Vsevolod Chaplin kommer heretter til å fungere som leder for den nyopprettede synodale Avdelingen for kontakter mellom kirke og samfunn. Det ble også bestemt at tidligere redaktør for det ortodokse tidsskriftet ”Thomas” Vladimir Legojda skal lede den nyopprettede Informasjonsavdelingen. Det er første gang en lekmann får en viktig sentralkirkelig rolle som leder for en synodal avdeling.

Synodevedtakene innebærer visse endringer også for Den russiske ortodokse kirkes bispedømmer, klostre, menigheter og representasjoner utenlands. Tidligere holdt kirkeledelsen kontakt med de utenlandske enhetene gjennom Avdelingen for eksterne kirkelige forbindelser. Etter reformen som patriark Kirill fikk gjennomført på Den hellige synode underlegges disse enhetene direkte til patriarken. Biskop Mark av Jegorevsk, som i november 2008 også besøkte Norge, skal bistå patriarken med å utøve bispetilsyn overfor patriarkatets enheter utenlands. Han vil heretter fungere som Moskva-patriarkatets sekretær for utenlandske enheter. Endringene i utenlandsforvaltningen vil trolig ha liten praktisk betydning for Den russiske ortodokse kirkes menigheter i Norge som allerede fra før har vært stauropegiale, det vil si ikke en del av et lokalt bispedømme, men direkte underlagt patriarken av Moskva og hele Russland.

10.04.2009